Copyright Notice
The documents distributed here have been provided as a means to ensure timely dissemination of scholarly work on a non-commercial basis. Single copies of articles, figures or tables can be downloaded and printed only for the reader's personal study. Copyright and all rights therein are maintained by the authors or by other copyright holders, notwithstanding that they have offered their works electronically. It is understood that all persons copying this information will adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. These works may not be reposted without the explicit permission of the copyright holder.

 

Syllabus of Pathophysiology - General Medicine

01. Organismus a prostředí, Adaptace
Organism and Environment, Adaptation
02. Zdraví a nemoc, Klinická a biologická smrt
Health Versus Disease, Clinical and Biological (Somatic) Death
03. Etiologie a patogeneze
Etiology and Pathogenesis
04.a Patologické změny imunologické reaktivity (Imunodeficience)
Pathologic Changes in Immunoreactions (Immunodefficiences)
04.b Patologické změny imunologické reaktivity (Alergie)
Pathologic Changes in Immunoreactions (Allergies)
04.c Patologické změny imunologické reaktivity (Autoimunitní poruchy, Post-transplantační reakce)
Pathologic Changes in Immunoreactions (Autoimmune disorders, Post-transplantation reaction)
05. Neoplasie, Interakce mezi nádorem a organismem
Neoplasia, Neoplasm-Host Interaction (Effects)
06. Poruchy vodního hospodářství
Alterations in Fluid Volume
07. Změny osmolarity, Etiologie a patogeneze edémů
Disorders of Osmolarity, Etiology and Pathogenesis of Edema
08. Hyponatremie, Hypernatremie
Hyponatremia, Hypernatremia
09. Hypokalemie, Hyperkalemie
Hypokalemia, Hyperkalemia
10. Význam stopových prvků- poruchy funkce organismu
Other minerals effects -- body dysfunctions
11. Kalcium, Fosfor, Magnesium - metabolismus, důsledky změn
Disorders of Calcium and Phosphorus Metabolism, Magnesium Imbalances
12. Osteoporóza, Osteomalácie, Renální osteodystrofie
Osteoporosis, Osteomalacia, Renal Osteodystrophy
13. Tetanie, Patofyziologie křečových stavů
Tetany, Pathophysiology of Cramps (spasms, convulsions)
14. Acidóza
Acidosis
15. Alkalóza
Alkalosis
16. Poruchy periferního prokrvení
Disorders of Peripheral Circulation
17. Kolaps, Synkopa
Circullatory Collapse, Syncope
18. Cirkulační šok
Shock (Definition, Etiology, Pathogenesis)
19. Zánět
Inflammation
20. Patofyziologie bolesti
Pathophysiology of Pain
21. Patofyziologie termoregulace, Horečka, Hypotermické stavy
Pathophysiology of Thermoregulation, Fever, Hypothermic Status
22.a Stres, Všeob. adapt. syndrom
Stress, General Adaptation Syndrome
22.b Psychosomatic. nemoci
Psychosomatic Diseases
23. Etiologie a patogeneze anemií
Etiology and Pathogenesis of Anemias
24. Krevní transfůze - komplikace, Fetální erythroblastóza
Blood Transfusion, Complications, Fetal Erythroblastosis
25.a Leukemie - Etiologie a patogeneze
Leukemias - Etiology and Pathogenesis
25.b Lymfomy, Myelom - Etiologie a patogeneze
Lymphoma, Myeloma - Etiology, pathogenesis
26. Polycytémie
Polycythemia
27. Útlumy kostní dřeně
Bone Marrow Depression
28. Poruchy hemostázy
Abnormalities of Hemostasis and Coagulation
29. Trombóza
Thrombogenesis
30.a Dyslipoproteinemie
Dyslipoproteinemia
30.b Arterioskleróza
Arteriosclerosis
31. Endoteliální dysfunkce, Efekty kysličníku dusnatého
Endotelial Dysfunction, Effects of Nitric oxid
32. Arteriální hypertenze
Arterial Hypertension - Etiology and Pathogenesis
33. Arteriální hypotenze
Arterial Hypotension
34. Řízení srdečního rytmu, Dysrytmie, Poruchy vedení vzruchu
Control of Cardiac Function, Disorders of rhythm and conduction
35. Ischemická choroba srdeční
Ischemic Heart Disease
36. Srdeční infarkt a jeho komplikace
Myocardial Infarction and its Complications
37. Srdeční chlopňové vady - patofyziologie
Valvular Heart Disease
38. Vrozené srdeční vady
Congenital Heart Defects
39. Srdeční selhání
Heart Failure - Etiology and Pathogenesis
40. Srdeční kompenzační mechanismy, Hypertrofie myokardu, dilatace
Cardiac Compensatory Mechanisms - Myocardial Hypertrophy, Dilated Heart
41. Periferní kompenzační mechanismy srdečního selhávání
Peripheral Compensatory Mechanisms in Heart Failure
42. Plicní cirkulace, Ventilace/Perfuze, Efekt hypoxie
Pulmonary Circulation, Ventilation/Perfusion Ratio, Effect of Hypoxia
43. Poruchy difuze plynů
Ventilatory and Diffusion Lung Dysfunction
44. Obstrukční choroby plicní
Obstructive Respiratory Diseases
45. Restrikční choroby plicní
Restrictive Pulmonary Diseases
46. Plicní hypertenze, Plicní edém
Pulmonary Arterial Hypertension, Pulmonary Edema
47. ARDS
ARDS
48. Respirační selhání
Respiratory Failure
49. Hypoxie
Hypoxia
50. Hyperoxie, Hyperbarie, Dekomprese
Hyperoxia, Hyperbaria, Decompression
51. Glomerulonefritida
Glomerulonephritis
52. Pyelonephritida, Intersticiální procesy v ledvinách
Pyelonephritis
53. Nefrotický syndrom
Nephrotic Syndrome
54. Hydronefróza
Hydronephrosis
55. Akutní a chronické renální selhání
Acute and Chronic Renal Failure
56. Patofyziologie hypothalamo-hypofyzárního systému
Pathophysiology of Hypothalamo-Pituitary System
57. Hypofunkce adenohypofýzy
Decrease of Anterior Pituitary Hormones
58. Hyperfunkce adenohypofýzy
Hyperfunction of Anterior Pituitary Gland
59. Poruchy funkce neurohypofýzy
Alterations of the Posterior Pituitary Gland Hormones
60. Hyperthyreóza, Hypothyreóza
Hyperthyreoidism, Hypothyreoidism
61. Hyperfunkce kůry nadledvin
Adrenal Cortex Hormones - Hypersecretion
62. Hypofunkce kůry nadledvin
Adrenal Cortex Hormones - Acute and Chronic Deficiency
63. Změny funkce dřeně nadledvin
Adrenal Medulla dysfunction
64. Diabetes Mellitus, Etiologie a patogeneze
Diabetes Mellitus, Etiology and Pathogenesis
65. Diabetická komata (ketoacidotické, hyperosmolární, laktacidotické)
Diabetic Coma (Ketoacidotic, Hyperosmolar, Lactoacidotic)
66. Diabetes Mellitus - komplikace
Diabetes Mellitus -- Complications
67. Patofyziologie vitamínů rozpustných ve vodě
Pathophysiology of Water-Soluble Vitamins
68. Patofyziologie vitamínů rozpustných v tucích
Pathophysiology of Lipid-Soluble Vitamins
69. Nausea, Zvracení
Nausea, Vomiting
70. Žaludeční a duodenální vřed - etiologie, patogeneze
Gastric ulcer, Duodenal Ulcer - Pathophysiology
71. Gastritis, Patofyziologie stavů po resekci žaludku
Gastritis, Postgastrectomy Status - Pathophysiology
72. Gastrointestinální krvácení
Gastro-intestinal Bleeding
73. Malabsorbce
Intestine Malabsorption
74. Střevní neprůchodnost -Ileus
Intestinal obstruction (Ileus), Irritable Colon, Meteorism
75. Funkční poruchy tlustého střeva, Průjem, Zácpa
Dysfunctions of Colon, Diarrhoea, Constipation
76. Pancreatitis
Acute and Chronic Pancreatitis
77. Hepatitis
Hepatitis
78. Cholelithiasis a Cholecystitis
Cholelithiasis and Cholecystitis
79. Klasifikace ikterů - Etiologie a patogeneze
Classification of Jaundices - Etiology and Pathogenesis
80. Cirrhoza jater, Portální hypertenze
Cirrhosis of the Liver, Portal Hypertension
81. Jaterní selhání, Jaterní koma
Hepatic Failure, Hepatic Coma
82. Hladovění, Malnutrice
Starvation, Malnutrition
83. Obezita
Obesity
84. Poruchy periferního nervového systému a svalové funkce
Alterations in peripheral nervous system and motor function
85. Patofyziologie poškození míchy
Pathophysiology of the Spinal Cord
86. Poruchy vegetativního nervového systému
Autonomic Nervous System Dysfunctions
87. Ischemie mozku, Náhlé cévní mozkové příhody - patofyziologie
Brain Blood Circulation Disorders, Brain-Blood Barrier
88. Intrakraniální hypertenze, Mozkový edém
Brain Edema, Intracranial Hypertension
89. Změny neurotransmiterů
CNS Neurotransmitters -- Disorders
90. Epilepsie - Etiologie a patogeneze
Epilepsy - Etiology and Pathogenesis
91. Patofyziologie demyelinizačního procesu
Pathophysiology of Demyelination (Multiple Sclerosis)
92. Patofyziologie nezralého novorozence
Pathophysiology of immature infants
93. Stárnutí
Aging
94. Patofyziologický pohled na alternativní (komplementární) medicínu
Pathophysiological view on alternative (complementary) medicine methods
95. VOLNÁ TÉMATA (podle požadavků studentů)
("Pathophysiology of infertility" - if no other topic will be requested by students)
96. Záznam a hodnocení elektrických biopotenciálů
Recording and evaluation of electrical biopotentials
97. Principy a možnosti využití biofeedbacku
Biofeedback basis and possibilities of use

(Použitá literatura - Used literature)

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Charles University
Faculty of Medicine in Hradec Králové
Syllabus of Pathophysiology - General Medicine

Výukové materiály - Study resources

 

Revidovaná verze skript předmětu v AJ / Pathophysiology - 1st revised (only electronic) version

 
Odkazy na výuku EKG / Links to EKG learning  
Obecně užitečné odkazy pro vyuku / Links to generaly useful study pages  
Atherosclerosis