Výzkum / Research

Elektrofyziologie zraku

Electrophysiology of vision

Elektrofyziologická laboratoř založená před 40 lety profesorem Jaroslavem Peregrinem se věnuje výzkumu procesu zpracování zrakové informace v lidském mozku. Nové poznatky se využívají především v diagnostice neuro-oftalmologických chorob, ale i jiných funkčních poruch nervového systému. Objektivní neinvazivní vyšetření je založeno na počítačovém hodnocení evokovaných potenciálů mozku při různých zrakových podnětech.

Aktivity elektrofyziologické výzkumné skupiny jsou dlouhodobě podporovány tuzemskými i zahraničními granty.

Bližší údaje lze nalézt na internetových stránkách laboratoře stránkách laboratoře.

Research in the Electrophysiological lab (founded 40 years ago by Prof. Jaroslav Peregrin) is oriented toward evaluation of visual information processing in the human brain. Results are applied in diagnostics of neuro-ophthalmological disorders and central nervous system dysfunction. Objective non-invasive electrophysiological examination is based on computer evaluation of evoked potentials of the brain in various visual stimuli.

Activities of this research group are supported by Czech and international grants.

Detailed information can be found at the Web page.