Elektrofyziologickoá laboratoř při Ústavu patologické fyziologie, Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

dne 14. prosince  2004 od 9.30 hod.

 

pořádá seminář

Počítačové zpracování elektrické aktivity mozku


 

v budově teoretických ústavů fakulty – Hradec Králové, Šimkova ul. 870
(viz. http://www.lfhk.cuni.cz/article.asp?nArticleID=1343&nDepartmentID=643&nLanguageID=1 odkaz na 2. poschodí)

 

 

na téma

Nástroje a strategie pro boj se šumem a variabilitou mozkových potenciálů

 

program semináře

9.30

Zahájení semináře

9.45 : 10.15

Rozpoznáváni bdělostního stavu člověka ze signálu EEG pomocí neuronové sítě RBF
Michael Mráz

10.15 : 10.45

Vliv časového multiplexu EEG na následné zpracování nasnímaných potenciálů

Jakub Štastný, Pavel Sovka

10.45 : 11.15

Zpracování signálu EEG metodami softcomputingu

Miroslav Čepek, Pavel Kordík, Jan Koutník

11.15 : 12.00

Diskuse ve vztahu k hlavnímu tématu semináře

12.00 :13.00

Oběd

13.00 :13.30

Techniky EEG záznamu pro eliminaci šumu

František Vít

13.30 :14.00

Statistické hodnocení rozdílů ERP mezi skupinami a jednotlivci

Jan Kremláček

14.00 :14.30

Problémy stanovení norem pro evokované potenciály a jejich praktického (diagnostického) uplatnění

Miroslav Kuba

14.30

Zakončení semináře