Odborná činnost / Releated activities

Pořádané kongresy - Main organisers of meetings

 
36th Symposium of International Society for Clinical Electrophysiology of Vision - 1998  
14th Congres of Pathological and Clinical Physiology 2002  
15. konference českých a slovenských patofyziologů 2004  
Seminář: Počítačové zpracování elektrické aktivity mozku 2004  
Zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007: program zasedání a fotoreportáž (ing vít)  
55. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie